श्री संणु जी की आरती - Shri Sanu Ji Ki Aarti

श्री संणु जी की आरती – Shri Sanu Ji Ki Aarti

धूप दीप घुत साजि आरती |
वारने जाउ कमलापति || १ ||

मंगलाहरि मंगला |
नित मंगल राजा राम राई को || रहउ०

उत्तम दियरा निरमल बाती |
तुही निरंजन कमला पाती |

रामा भगति रामानंदु जानै |
पूरन परमानन्द बखानै |

मदन मूरति भै तारि गोबिन्दे |
सैणु भणै भजु परमानन्दे |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *