श्री नवदुर्गा रक्षामंत्र - Shri Navdurga Raksha Mantra

श्री नवदुर्गा रक्षामंत्र

ॐ शैलपुत्री मैया रक्षा करो |श्री नवदुर्गा रक्षामंत्र ॐ जगजननि देवी रक्षा करो | ॐ नव दुर्गा नमः | ॐ जगजननी नमः ||
ॐ ब्रह्मचारिणी मैया रक्षा करो | ॐ भवतारिणी देवी रक्षा करो | ॐ नव दुर्गा नमः | ॐ जगजननी नमः ||

ॐ चंद्रघणटा चंडी रक्षा करो | ॐ भयहारिणी मैया रक्षा करो | ॐ नव दुर्गा नमः | ॐ जगजननी नमः ||

ॐ कुषमाणडा तुम ही रक्षा करो | ॐ शक्तिरूपा मैया रक्षा करो | ॐ नव दुर्गा नमः | ॐ जगजननी नमः ||

ॐ स्कन्दमाता माता मैया रक्षा करो | ॐ जगदम्बा जननि रक्षा करो | ॐ नव दुर्गा नमः | ॐ जगजननी नमः ||

ॐ कात्यायिनी मैया रक्षा करो | ॐ पापनाशिनी अंबे रक्षा करो | ॐ नव दुर्गा नमः | ॐ जगजननी नमः ||

ॐ कालरात्रि काली रक्षा करो | ॐ सुखदाती मैया रक्षा करो | ॐ नव दुर्गा नमः | ॐ जगजननी नमः ||

ॐ महागौरी मैया रक्षा करो | ॐ भक्तिदाती रक्षा करो | ॐ नव दुर्गा नमः | ॐ जगजननी नमः ||

ॐ सिद्धिरात्रि मैया रक्षा करो | ॐ नव दुर्गा देवी रक्षा करो | ॐ नव दुर्गा नमः ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *