तिलक लगाने का मन्त्र - Tilak Lagaane ka Mantra

तिलक लगाने का मन्त्र

केशवानन्न्त गोविन्द बाराह पुरुषोत्तम । पुण्यं यशस्यमायुष्यं तिलकं मे प्रसीदतु ।।
कान्ति लक्ष्मीं धृतिं सौख्यं सौभाग्यमतुलं बलम् । ददातु चन्दनं नित्यं सततं धारयाम्यहम् ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *