तुलसी तोड़ने का मंत्र - Tulsi Todne ka Mantra

तुलसी तोड़ने का मंत्र

मातस्तुलसि गोविन्द हृदयानन्द कारिणी । नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमो5स्तुते ।।
पीपल मे जल देने का मन्त्र । कुलानामयुतं तेन तारितं नात्र संशयः।
यो5श्वत्थमूलमासिंचेत्तोयेन बहुना सदा ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *