हस्त -रेखा सिद्धि हेतु पंचांगुली देवी मंत्र - Hast-Rekha Siddhi Hetu Panchanguli Devi Mantra

हस्त -रेखा सिद्धि हेतु पंचांगुली देवी मंत्र – Hast-Rekha Siddhi Hetu Panchanguli Devi Mantra

ॐ नमो पंचांगुली, पंचांगुली पराशरी, माता मंगल-वशीकरणी | लोह-मय-दण्ड-मणिनी, चौंसठ काम विहणडनी विहण्डनी |राणमध्ये, राउल-मध्ये, शत्रु मध्ये, दीवान-मध्ये, डाकिनी-मध्ये, प्रेत-मध्ये, पिशाच-मध्ये, झोटिंग-मध्ये, डाकिनी-मध्ये, शाकिनी-मध्ये, याक्ष याक्षिणी -मध्ये, दोषणी मध्ये, शोकणी मध्ये, गुणी-मध्ये, दुष्ट -मध्ये गारुड़ी मध्ये, विनारी-मध्ये, दोष-मध्ये, दोषाशरण-मध्ये, दुष्ट-मध्ये | घोर-कष्ट मुझ ऊपर बुरो जू कोई करावे, जड़-जाड़वे ततचिन्ते- चिन्तावे | तस माथे श्री माता पंचागुंली देवी तणो वज्र निर्धार पड़े | ॐ ठ: ठ: ठ: स्वाह ||

Read more about हस्त -रेखा सिद्धि हेतु पंचांगुली देवी मंत्र – Hast-Rekha Siddhi Hetu Panchanguli Devi Mantra